Open Dag Zonnepark 12 mei

12 mei 2017 vanaf 17:00 tot 20:00 uur.

filmpje


12 januari 2017 opname RTL

 


Drainage in verband met nieuw dierenverblijf


Iepening Sinnepark

Veel belangstelling op 17 september jl. bij de opening van het Zonnepark op it voormalige stort van de familie Holwerda te Garyp / Sumar.
De ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’ werkt samen met ‘GroenLeven’ uit Heerenveen (www.groenleven.nl) aan de bouw van een zonnepark op de plek waar voorheen de vuilstort was.  


Officiële start bouw ‘Sinnepark Garyp’ op Iepen Dei It Griene Nêst

Zaterdag 17 september Sumar

De ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’ werkt samen met ‘GroenLeven’ uit Heerenveen (www.groenleven.nl) aan de bouw van een zonnepark op de plek waar voorheen de vuilstort was. Een mooi voorbeeld van slim en verstandig hergebruik van een lap grond waar men eerst van dacht dat het niet meer bruikbaar zou zijn.

Zaterdag 17 september om 11.00 uur zal het officiële startsein worden gegeven voor de aanleg van ruim 27.000 zonnepanelen. Ook is er dan een persmoment.

Dat het bestuur van de ‘Koöperaasje’ over doorzettingsvermogen beschikt, is wel gebleken. Men heeft menige hobbel en tegenslag moeten overwinnen. Dat het dan toch lukt geeft voldoening. De leverancier, het rijk, de provincie, de eigenaar van de locatie en niet in de laatste plaats de gemeente Tytsjerksteradiel hebben allen een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming. Dat geldt ook voor de banken Rabobank Drachten Friesland Oost en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). Zij hebben een zeer positieve meedenkende rol gespeeld om dit initiatief mogelijk te maken.

Alle reden voor het (nieuwe) bestuur van de stichting ‘It Griene Nêst’ om bij de ‘open dagen’ de bezoekers te wijzen op de voordelen van het gebruik van zonne-energie. Het biedt de stichting tevens de gelegenheid om de gewijzigde koers van ‘It Griene Nêst onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Nu is IGN al van oudsher betrokken als het gaat om duurzaamheid, het behoud van oude Friese rassen, (biologische) teelt van bessen enz. enz. De open dagen trekken dan ook altijd veel mensen die een kijkje nemen bij de prachtige ‘Fryske hinnen’, de zwart-en roodbonte koeien en de heerlijke streekproducten die her en der stonden uitgestald. De stap naar een nieuw op te zetten kenniscentrum gericht op ‘Duorsumens’ in de meest brede zin, is dan snel gemaakt.

De 17’e september, zal er naast de bekende kraampjes van vorige open dagen ook een aanbod zijn wat zich toelegt op het gebied van duurzame energie. De ‘Enerzjy Koöperaasje’ zal zich samen met GroenLeven de leverancier van de panelen presenteren. Daarnaast zullen ook andere bedrijven die een relatie hebben met dit onderwerp deze dag van de partij zijn. Kortom een interessant en aantrekkelijk aanbod en vanzelfsprekend zal ook de welbekende palingroker niet ontbreken!
 


Bestuurswisseling

In september is het voormalige bestuur van het It Griene Nêst afgetreden. 

De heren Gerrit Nijboer, Gerrit Bargerbos, Willem Bosgra, Henk Heida, Lou Schokker en Johan Thijssen zijn vervangen door Roelof Bakker, Jaap Holwerda, Allard Slagman en Nynke Bosgra. In de nabije toekomst zal het nieuwe bestuur de doelstelling(en) bekend maken. De afgetreden bestuursleden krijgen een boekenbon uit handen van Roelof Bakker.