Iedereen doet mee                                                    Niemand aan de Zijlijn (NadZ) is een project werk-en ervaring voor mensen die, om wat voor reden dan ook, aan de zijlijn terecht zijn gekomen. Met dit project willen we de deelnemers weer in het 'veld' mee laten spelen.

Deskundigen ontmoeten elkaar in de systematiek van ‘vraag en aanbod’ en leveren op die manier een succesvolle bijdrage in de ontwikkeling (transitie) voor de mensen die NadZ en vergelijkbare projecten bezoeken.

 

websiteNadZ
heeft de ambitie om uit te groeien tot een erkend transitieplatform voor de mensen die er werken. Een platform waarbij de mensen vanuit hun eigenheid en individuele vraag worden benaderd. Doel is bij uitstek om zich te ontwikkelen in de meest brede zin van het woord. Daar waar mogelijk zullen de mensen/deelnemers NadZ gaan gebruiken als springplank. Dat kan de arbeidsmarkt zijn bv. gekoppeld aan een scholingstraject maar kan ook betekenen dat de periode bij NadZ heeft duidelijk gemaakt dat er bv. opvang bij een dagbesteding moet worden gezocht. Kortom transitie betekent in dit geval dat de periode bij NadZ duidelijk maakt wat de toekomstverwachtingen voor de persoon in kwestie zijn.

Met het oprichten van een transitiecentrum in Burgum wordt een schakelpunt tussen het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en de zorg gerealiseerd. Vanuit gezamenlijke betrokkenheid en belang wordt door deze partijen voor mensen een traject op maat ingezet waarbij, zij, door het opdoen van praktijkervaring en passende begeleiding, worden begeleid naar een volgende stap in hun ontwikkeling.

Werkelijk integrale aanpak
De kern van de aanpak schuilt in het samenwerken en optimaal benutten van de bestaande, reguliere mogelijkheden en het aan elkaar knopen van de beschikbare netwerken Kortom een werkelijk integrale aanpak. De afgelopen maanden hebben wij het effect van het bij elkaar brengen van de juiste professionals uit het onderwijs, de werkgeversbenadering, de zorg en de overheid mogen ervaren als positief en inspirerend!

Info:
Rinus Hulzinga           06-27408877
Roelof Bakker            06-38732409

email:                          rbakker.roelof@gmail.com