Ondernemers

Op It Griene Nêst zijn een aantal ondernemingen gevestigd:Blauwe bessenteeltbedrijf De Boskbei, Martin en Thea Hummeling

Blauwebessen en fruit- en plantgoedkwekerij, inclusief PLUKTUIN De Noardewyn, Jelle Sixma en Alida Henstra 

Vruchtboomkwekerij, Auke Kleefstra.

 

Deze ondernemers zijn geheel zelfstandig en vallen dus niet onder de stichting.

Voor meer informatie: klik op de bijgaande pagina's links.