Anbi

Begroting 2018
Inkomsten totaal € 60.000,00
Uitgaven totaal € 25.000,00
Baten en lasten 2017

Overige informatie op verzoek van Belastingdienst.