Welkom op de website van It Griene N�st

 

Er is veel veranderd op IGN. Het niet meer kunnen beschikken over subsidie voor het laten uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden door een coördinator en het ontbreken van cliënten op IGN die het onderhoud van de tuin en de verzorging van de dieren op zich kunnen nemen hebben het bestuur uiteindelijk doen besluiten te stoppen met het kenniscentrum voor Friese rassen per 1-1-2017. Wij hebben onze activiteiten gedurende ruim 10 jaar uit kunnen voeren dankzij de inzet en bijdrage van vele vrijwilligers, de ondernemers, GGZ/Mind-Up, NADZ en de verhuurders van de boerderij op Bosweg 1. Daarvoor onze hartelijke dank. Dat It Griene Nêst een sociale functie behoudt geeft ons veel voldoening.

De Stichting IGN wordt niet definitief opgeheven maar blijft vooreerst slapend. De donateurs zullen in de loop van dit jaar worden benaderd over een vervolg van Oer.
Verder is het de bedoeling dat het fokcentrum voor de Friese krielhoenders op IGN blijft. De naam "It Griene Nêst" zal verbonden blijven aan de locatie Bosweg 1.

Op de boerderij werken deelnemers van het project werk en ervaring 'Niemand aan de zijlijn'. Verder is op It Griene Nêst een aantal ondernemingen gevestigd: Ariëlla, biologische groente- en fruitkwekerij met winkel en theeschenkerij; blauwe bessenteeltbedrijf De Boskbei; fruit- en plantgoedkwekerij De Noardewyn; en vruchtboomkwekerij Auke Kleefstra.

Bezoek
Vrij rondkijken op It Griene Nêst kan alleen tijdens de open dagen. U bent natuurlijk altijd welkom bij de ondernemers en hun bedrijven. Zie daarvoor hun openingstijden en of hun website.

 

Contact      
Niemand aan de Zijlijn  E-mail Telefoon: 06 - 38 73 24 09  
Ariëlla en De Boskbei E-mail Telefoon: 06 - 46 46 55 90 Openingstijden
De Noardewyn E-mail Telefoon: 06 - 53 90 04 24 Openingstijden
Auke Kleefstra  E-mail Telefoon: 06 - 50 97 25 93 Openingstijden

Locatie
It Griene Nêst ligt aan de Bosweg 1a, de parallelweg bij de verkeerslichten van de kruising Sumar-Garyp.